SZTUCZNA INTELIGENCJA Zagrożenia dla Ludzkości: AI, Stany Zjednoczone, Chiny, Big Tech, Rozpoznawanie Twarzy, Drony, Smartfony, Internet rze (Paperback)

SZTUCZNA INTELIGENCJA Zagrożenia dla Ludzkości: AI, Stany Zjednoczone, Chiny, Big Tech, Rozpoznawanie Twarzy, Drony, Smartfony, Internet rze Cover Image
$24.95
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Jakie są wzajemne powiązania między sztuczną inteligencją, Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Big Tech a wykorzystaniem na świecie system w rozpoznawania twarzy, biometrii, dron w, smartfon w, inteligentnych miast, Internetu rzeczy, wirtualnej rzeczywistości, rzeczywistości mieszanej, 5G, robotyki, cybernetyki i Bio-cyfrowego programowania spolecznego? Om wimy obecne, pojawiające się i przyszle zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją, w tym technologii, kt ra może zostac użyta by zabic lub kontrolowac zdolnośc ludzkości do swobodnego formowania myśli. Książka opisuje cyborgi, superinteligencję, proces formowania AI oraz spos b potajemnego przemieszcza się jej przez globalną siec, lącząc się z internetem i ludzkim polem bio-cyfrowym.

Przedstawione zostaną takie firmy jak Huawei, Facebook, Megvii Face ++ i Google. Zostanie om wionych ponad 50 podmiot w i ich powiązania z Chinami. Chiny, za pośrednictwem Huawei, kladą obecnie fundamenty pod wdrażanie sztucznej inteligencji, maszyn i robotyki za pośrednictwem sieci 5G. Mogą zniewolic ludzkośc poprzez orwellowskie państwo nadzoru. Ta książka w prosty spos b pozwala zrozumiec, czym jest sztuczna inteligencja, i krok po kroku prowadzi przeciętnego czytelnika przez proces zrozumienia bardzo trudnych pojęc w uproszczony spos b. Każda istota ludzka ma ten sam m zg i taką samą zdolnośc dostępu do umiejętności glębokich przemyśleń i spostrzeżeń, kt re mogą ulepszyc nasz świat w bezpieczny spos b.

The AI Organization ma nadzieję, że przeciętny czlowiek rozumie nadchodzącą erę sztucznej inteligencji, robotyki i 5G oraz związane z nią niebezpieczeństwa i zalety. Mamy r wnież nadzieję, że naukowcy i wielcy technicy zrobią jeden krok do tylu i pomyślą o tym, by jednak wprowadzac innowacje w sztucznej inteligencji w bardziej odpowiedzialny spos b, przy użyciu algorytmu uwzględniającego każdy możliwy kąt, by chronic życie.

W książce om wimy rodzaje zarządzania ryzykiem i elementy tego algorytmu, a także kulturowe aspekty AI. Ta książka o sztucznej inteligencji ma chronic interesy ludzkości i mamy nadzieję, że spotka się z akceptacją wszystkich ludzi, bez względu na to, czy jesteś liberalem, konserwatystą, osobą religijną, ateistą, czy reprezentujesz rząd, media, czy jesteś po prostu naukowcem wykonującym z pasją swoją pracę.

Cyrus A. Parsa jest zalożycielem i dyrektorem zarządzającym organizacji The AI Organization, Instytutu Bezpieczeństwa Loyal Guardians i programowania spolecznego. Organizacja powstala po to, by pom c przeksztalcac nasze spoleczeństwo na lepsze i bezpieczniejsze. Cyrus ma licencjat z bezpieczeństwa międzynarodowego i rozwiązywania konflikt w oraz tytul magistra w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest ekspertem w temacie relacji Chiny-Iran, byl konsultantem w sprawach takich jak handel ludzkimi organami, antyterroryzm, wrażliwośc na ryzyko, zarządzanie aktywami i zagrożenia dla rząd w, agencji, ludzi i organizacji. 20 lat dyskretnych badań i rozwoju, we wsp lpracy z siecią tysięcy Chińczyk w i ludzi Zachodu, naświetlilo zagrożenia ze strony Chin, Iranu i ich wsp lpracy z Zachodem. Odkrycia Cyrusa wyjaśniają, jak niebezpieczeństwa, przed kt rymi wlaśnie stoimy i wszystkie problemy, kt re obecnie mamy, zakorzenione są w prawie niezauważalnych elementach, kt re lączą się z AI, smartfonami, Internetem rzeczy, 5G i robotami poprzez jedną platformę. Wewnątrz tej platformy Cyrus odnalazl kody zaglady.
Product Details
ISBN: 9781953059048
ISBN-10: 195305904X
Publisher: AI Organization
Publication Date: October 20th, 2019
Pages: 264
Language: Polish